HEM

 

Aspen kulturbygg

 

 

Timmermansarbete och byggnadssnickeri i Västra Götaland.

 

 

Aspen kulturbygg är ett byggföretag inriktat på byggnadsvård och utgår från trästaden Alingsås. Vi är specialiserade på varsamma restaureringar av gamla trähus, ofta kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Om-, till- och nybyggnation utförs också när traditionella tekniker efterfrågas, som tex. timring eller stolpverkskonstruktioner.

 

Bolaget drivs av Maria Grönberg som arbetar som timmerhantverkare/byggnadssnickare och är utbildad på Bygghantverksprogrammet, Göteborgs universitet. Aspen kulturbygg ingår i ett nätverk med skickliga hantverkare, antikvarier och materialleverantörer och är medlem i nätverket Hållbara hem. Storleken på arbeten som kan åtagas kan variera, allt från små till stora projekt kan genomföras.

 

Stor vikt läggs på materialval som är en förutsättning för att resultatet ska bli bra och för ett hållbart byggande. Uppdragsgivare är vanligtvis privatpersoner, museer, kommuner, byggföretag och församlingar.

 

 

 

 

Glest timrad torklada i Hemsedal. Exempel på hur användningen av byggnaden får styra utformningen.

Copyright © All Rights Reserved